ЧЕТВРТИ СИМПОЗИЈУМ

СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

   
 

Donatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © 2011 by: P. Milic

.ЧЕТВРТИ СРПСКИ СИМПОЗИЈУМ
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЂЕМ
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

 

THE FOURTH SERBIAN SYMPOSIUM
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

TRANSPORT AND LOGISTICS

ЗБОРНИК РАДОВА

 

PROCEEDINGS

Издавач

 

Publisher

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за транспортну технику и логистику

 

Уредник

 

UNIVERSITY OF NIŠ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Chair for transport technology and
logistic

 

 Edited by

Проф. др Миомир Јовановић

Технички уредници

 

 Technical editors

Проф. др Зоран Маринковић
Дипл. инж. Никола Петровић
Дипл. инж. Предраг Милић

Тираж

 

Circulation

50

ПОКРОВИТЕЉИ

 

UNDER THE AUSPICES OF

Министарство за науку Републике Србије
Скупштина Града Ниша

 

Serbian Ministry of education and sports
Council of Nis

ПОЧАСНИ ОДБОР

 

HONORARY COMMITTE

др Жарко Обрадовић, министар просвете и науке Републике Србије
Проф. др Мирољуб Гроздановић, ректор Универзитета у Нишу
Проф. др Властимир Николић, декан Машинског факултета у Нишу

ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 

PROGRAM COMMITTEE

Проф. др Миомир Јовановић, Машински факултет у Нишу (председник)
Проф. др Зоран Маринковић, Машински факултет у Нишу
Prof. Dr. Ditrich Ziems, OvG Universitaet Magdeburg
Prof. Dr. Thorsten Schmidt, TU Dresden
Prof. Dr. Willibald Guenthner, TU Muenchen
Проф. др Нада Барац, Економски факултет у Нишу
Проф. др Снежана Пејчић – Тарле, Саобраћајни факултет у Београду
Проф. др Јован Владић, Факултет Техничких наука у Новом Саду
Проф. др Милосав Георгијевић, Факултет Техничких наука у Новом Саду
Проф. др Миломир Гашић, Машински факултет у Краљеву
Проф. др Ненад Зрнић, Машински факултет у Београду
Проф. др Марин Георгиев, Софија, ITTL (Karlsruhe)

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 

ORGANISING COMMITTEE

Проф. др Драгослав Јаношевић, Машински факултет у Нишу (председник)
Проф. др Миодраг Стоиљковић, Машински факултет у Нишу
Др Драган Маринковић, Машински факултет у Нишу
Мр Саша Марковић, асистент, Машински факултет у Нишу
Мр Горан Петровић, асистент, Машински факултет у Нишу
Предраг Милић, асистент, Машински факултет у Нишу
Никола Петровић, асистент, Машински факултет у Нишу
Весна Николић, истраживач – сарадник
Данијел Марковић, стипендиста МПНРС, (секретар)
Војислав Томић, стипендиста МПНРС

ДОНАТОРИ

 

SPONSORED BY

ИНФО - КОД д.о.о. Београд,, Машински факултет Ниш, РС Тrade Ниш, TRCpro Нови Сад, СЦЗ Пирот, РББ Бор, ПОСЛОВНА ЛОГИСТИКА-Београд, Lagerton д.о.о. Ниш, РЕСОР а.д. Гаџин Хан, MIN holding Ниш, Bros auto д.о.о. Ниш, Euro star д.о.о. Ниш

 

 

Катедра за транспортну технику и логистику Машинског факултета у Нишу
Email:
ttl@masfak.ni.ac.rs ;
Центар за транспорт и логистику
: +381 18 500680; +381 18 500679;  Fax: +381 18 588244;
Адреса: ул. Александра Медведева4, 18000 Ниш, Србија