ЧЕТВРТИ СИМПОЗИЈУМ

СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

   
 

Donatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © 2010 by: P. Milic

Назив рада:

ПРЕТОВАРНА МЕХАНИЗАЦИЈА КАО УЗРОК НЕЗГОДА ПРИ МАНИПУЛАЦИЈИ ТЕРЕТОМ

Аутори:

мр Бобан Цветановић, дипл.маш.инж.
Милош Ристић, дипл.маш.инж.
Висока техничка школа струковних студија у Нишу

Резиме:

Логистички процеси носе велики степен ризика у погледу повреда запослених, настанка материјалних штета и угрожавања окружења. Рад указује на значај изучавања безбедности ових процеса кроз анализу могућих узрока настанка акцидената. Од многобројних фактора који се могу анализирати са аспекта безбедности (технологија реализације процеса, психологија радника...) у раду је проучавана претоварна механизација као потенцијални узрок незгода при манипулацији са теретом.

Кључне речи: безбедност, претовар, незгода

Рад у pdf формату.

 

 

Катедра за транспортну технику и логистику Машинског факултета у Нишу
Email:
ttl@masfak.ni.ac.rs ;
Центар за транспорт и логистику
: +381 18 500680; +381 18 500679;  Fax: +381 18 588244;
Адреса: ул. Александра Медведева4, 18000 Ниш, Србија